Professors

All Lektorë nderi te ADSH Themeluesit e ADSH Alumni

Astrit Memia

Prof. Assoc. Dr.

Professor, founder of the Image and Media Forum.

Arben Cejku

Ambassador

Diploma, former Ambassador, Executive Director of ACGG Albanian Center for Good Governance.

Arben Cejku

Ambasador

Diplomat, ish Ambasador,  Drejtor Ekzekutiv i ACGG Qendra Shqiptare për Qeverisje të Mirë.

Astrit Memia

Prof. Asoc. Dr

Profesor, themelues i Forumit Imazh dhe Media.