Lektorë nderi te ADSH

All Lektorë nderi te ADSH Themeluesit e ADSH Alumni

Henry H. Perritt

Akademik. Profesor i së drejtës në Kolegjin e Drejtësisë IIT Chicago-Kent.

Nabil Ayad

Akademik i fushës së diplomacisë dhe qeverisjes ndërkombëtare.

Mladen Andrlić

Ambasador dhe Doktor i Shkencave në Makroekonomi nga Universiteti i Zagrebit.

Hans Winkler

Personalitet i shquar Austriak, diplomat dhe ish-sekretar i shtetit në Ministrinë e Jashtme. Ish drejtor i Akademisë Diplomatike të Vjenës.