Professors

All Lektorë nderi te ADSH Themeluesit e ADSH Alumni

Hans Winkler

Prominent Austrian personality, diplomat and former Secretary of State at the Ministry of Foreign Affairs. Former director of the Vienna Diplomatic Academy.

Henry H. Perritt

Academic. Professor of Law at the IIT Chicago-Kent College of Law.

Henry H. Perritt

Akademik. Profesor i së drejtës në Kolegjin e Drejtësisë IIT Chicago-Kent.

Hans Winkler

Personalitet i shquar Austriak, diplomat dhe ish-sekretar i shtetit në Ministrinë e Jashtme. Ish drejtor i Akademisë Diplomatike të Vjenës.